Oriol Nel·lo

Geògraf especialitzat en estudis urbans

Geògraf especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona (doctor en Geografia) i a la Universitat Johns Hopkins (mestratge en Afers Internacionals), ha estat director de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), diputat al Parlament de Catalunya (1999-2003) i secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011). Les dinàmiques territorials i processos de metropolitanització i les polítiques públiques de plantejament i gestió territorial, rehabilitació urbana i paisatge són les seves línies de recerca.

Actualment és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, on dirigeix el Grup de Recerca sobre Energia, Territori i Societat (GURB), així com president del Consell Assessor del Pla de barris de Barcelona.

Els seus llibres més recents són "La ciudad en movimiento: Crisis social y respuesta ciutadana" (2015), "Cities in the 21st Century" (2016), "La luz de la ciudad: El proceso de urbanización en España a partir de las imágenes nocturnas de la Tierra" (2016), "Barrios y crisis: Crisis económica, segregación urbana e innovación social en Cataluña" (2018) i "La città di Pasqual Maragall" (2019).

Activitats on participa