Ariadna Güell

Experta en estratègies i polítiques públiques i de nous serveis

Llicenciada en Sociologia (UAB) i Màster en gestió pública per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la seva àrea d’interès és la gestió de les polítiques públiques. Els darrers vuit anys ha treballat en companyies de consultoria multinacionals, centrant-se en projectes per al sector públic de caire internacional (Comissió Europea, Nacions Unides) i nacional (Generalitat de Catalunya). Els seus projectes inclouen el desenvolupament d’estratègies i polítiques públiques, la gestió d’agents interns i externs, la gestió del canvi, el desenvolupament de nous serveis i la millora dels processos.

Abans d’entrar en el món de la consultoria, va desenvolupar activitats de gestió de la formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i en el tercer sector al Belfast Migrant Center, una ONG que donava suport a immigrants d’Irlanda del Nord.

Activitats on participa