Ivan Miró

Sociòleg i cooperativista a La Ciutat Invisible

La seva passió per la història obrera i social dels barris de Barcelona l’ha portat a divulgar arreu el bagatge cooperativista català, així com a investigar i proposar altres formes de pensar i viure la ciutat. Ha escrit, amb altres autors, Treball, valors i canvi. Les ruptures de la precarietat (2001), Barcelona marca registrada. Un model a desarmar (2004), De la protesta al contrapoder (2007), Construint municipi des dels moviments socials (2010), Les cooperatives obreres de Sants (2010), Les veus de les places (2011), Fer el salt. Cooperativisme i economia solidària (2012), Joan Rovira i Marqués. El cooperativisme obrer i col·lectivista (2014). Premi de Sociologia de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, és docent d’Història del Cooperativisme i d’Economia Social i Solidària, col·labora amb La Directa i forma part de la Xarxa d’Economia Solidària.

(c) Dolors Pena

Activitats on participa