Salvador Rueda

Director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona

Director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona des que es va crear (2000), ha treballat en diversos projectes estratègics destinats a reorientar les ciutats cap a un model més sostenible. Ha coordinat programes de renovació i revitalització del districte de Ciutat Vella, ha redactat el Pla de sanejament de Catalunya i el Programa de gestió de residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha ocupat càrrecs de direcció als departaments de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (1992-2000), a l’Ajuntament de Barcelona (1986-1992) i a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (1980-1986). Va ser membre del Comitè d’Experts de Medi Ambient Urbà de la Unió Europea (DGXI) entre els anys 1994 i 2000.

És autor de diversos llibres i de nombrosos articles científics i tècnics sobre la planificació urbana. Ha desenvolupat treballs de planificació en els àmbits següents: plans estratègics i ordenació del territori, urbanisme, verd urbà, mobilitat, espai públic, metabolisme urbà i cohesió social.

Rueda és llicenciat en Ciències Biològiques i Psicologia per la Universitat de Barcelona i diplomat en Enginyeria Ambiental i en Gestió Energètica i s’ha especialitzat en diferents aspectes del medi ambient urbà des d’una perspectiva integral.

Activitats on participa