Elena Albareda

Arquitecta i sòcia fundadora de Cíclica-Space, Community & Ecology

Arquitecta i professora associada al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech. Sòcia fundadora de l’estudi Cíclica - Space, Community & Ecology, el seu camp de recerca se centra en la sostenibilitat en el paisatge i l’urbanisme, la transformació del metabolisme social tant en les seves implicacions territorials com a la ciutat i la teoria en urbanisme ecològic i ecologia del paisatge. Ha treballat en paisatge, espai públic i sostenibilitat amb Aldayjover Arquitectura y Paisaje, SL (2003-2008), a NIUAArquitectes, SL (2007-2008), com a sòcia fundadora i, puntualment, en col·laboració amb altres professionals i despatxos.

La seva tesi, “Productive Urban Landscapes: The role of green urban spaces towards a re-organic social metabolism”, explora el potencial dels espais verds urbans per allotjar funcionalitats productives, sostenibilistes, i per facilitar una gestió circular del metabolisme social, sobretot de les dinàmiques materials de l’aigua i la matèria orgànica. Al grup de recerca Perspectives Urbanes: Processos i Projectes, va desenvolupar (juntament amb Albert Cuchí) l’assignatura El cicle de l’aigua (2008-2011), així com el Taller de Projectes F Franges Urbanes (2008-2009). Actualment imparteix l’assignatura Urbanística I del grau d’arquitectura de l’ETSAB i al Màster de paisatge de l’ETSAB. És autora de diverses publicacions sobre projectes d’urbanisme ecològic, ecologia del paisatge i transformació sostenible del territori.

Activitats on participa