Ontologies Feministes

Plataforma de producció i gestió cultural feminista

Plataforma de producció i gestió cultural (formada per Blanca Martínez, Elena Castro Córdoba i Laura Tabarés) que neix el 2019 com un congrés en resposta a les violències i la manca de currículum feminista i antiracista en espais de recerca acadèmics i artístics. Des de la seva creació s'ha consolidat com a projecte col·lectiu polític-artístic i ha desenvolupat tallers, programat esdeveniments i intervingut en projectes, sent els eixos principals del seu treball la virtualitat situada des d'una perspectiva feminista, la revisió de pràctiques i polítiques en espais institucionals i acadèmics i la generació de xarxes feministes per crear espais d'oci més segurs.

Com a objectiu principal del col·lectiu hi ha el generar xarxes d'aprenentatges que es centrin en allò experiencial, els coneixements situats, el poder dotar d'eines a col·lectius oprimits i generar xarxes de suport entre les mateixes.

En l'actualitat segueixen produint tallers (com Strolling You Down, taller especulatiu sobre autodefensa feminista digital) i trobades (com els vinculats a Santuari Nocturn, espai de conversa entorn de la construcció d'espais lliures de violències en les festes) en diversos espais i institucions. Igualment, desenvolupa projectes en col·laboració com el número Nous formats. Nous imaginaris amb l'editorial Bartlebooth o el taller Feeling Raid amb Clara Harguindey, sobre mapes afectius en videojocs.

Ontologías Feministas

Activitats on participa