Nuria Sánchez Madrid

Doctora en Filosofia i Ciències de la Religió

Llicenciada en Filosofia i en Filologia Clàssica i doctora en Filosofia i en Ciències de la Religió per la Universitat Complutense de Madrid. És docent a la Facultat de Filosofia d’aquesta universitat i dirigeix el Grup de Recerca Normativitat, Emocions, Discurs i Societat (GINEDIS).

Especialista en pensament alemany clàssic, en pensament contemporani, en història de la filosofia grega i en història de les idees polítiques, amb especial atenció a Kant, Aristòtil i Hannah Arendt, és membre externa del Centre de Filosofia de la Universitat de Lisboa, de l’Institut de Filosofia de la Universitat De Porto i del grup de recerca Ètica i Política de la UFRN (Brasil).