Mark Nieuwenhuijsen

Director d’Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal

Director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal de Barcelona, és un expert mundial en estudis d’exposició ambiental, epidemiologia i avaluació d’impacte/risc en salut, amb una atenció especial en la vida urbana saludable.

És director de l’estudi internacional TAPAS, que examina els impactes en la salut del transport actiu en sis ciutats europees; de l’estudi Phenotype sobre les relacions entre espai verd i salut, i del projecte SUMA HIA, sobre avaluació de l’impacte en la salut en països d’ingressos baixos i mitjans. Ha publicat tres llibres sobre avaluació de l’exposició i epidemiologia ambiental i un sobre la integració de la salut humana en la planificació urbana i del transport.

L’any 2018 va rebre el premi ISEE John Goldsmith per a contribucions excel·lents a l’epidemiologia ambiental.

Activitats on participa