Izaskun Chinchilla

Arquitecta i conferenciant

Graduada a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid (2001), Izaskun Chinchilla és considerada una de les arquitectes més arriscades de l’àmbit espanyol. Compromesa amb la innovació, el seu projecte proposa exercicis multidisciplinaris que relacionen l’arquitectura amb la complexitat de la vida en el món contemporani.

Com a conferenciant, ha participat en més d’una vuitantena de trobades i debats internacionals, i un centenar de revistes i publicacions s’han interessat per la seva recerca. Entre la seva obra construïda figuren el pavelló Organic Growth (Nova York, 2015) i la rehabilitació del castell medieval de Garcimuñoz (Conca) per instal·lar-hi una mediateca pública. Ha exercit de docent a l’École Special (París), a la HEAD University (Ginebra) i a l’Escola d’Arquitectura de la Universitat d’Alacant, entre altres centres. Actualment és professora a la Universitat Politècnica de Madrid i a l’Instituto de Empresa, també a la capital, i responsable amb Carlos Giménez del programa d’estudis Unit22 a la Barlett School of Architecture (UCL, Londres).

Activitats on participa