Protocol d'actuació davant la covid19

En aquest apartat, trobareu informació sobre el protocol d’actuació i prevenció davant la covid-19 que segueix la Biennal de pensament i també sobre les mesures que, de manera individual, han de seguir els espectadors i espectadores que vulguin assistir presencialment a les activitats.

Protocols d’actuació establerts segons la normativa dictada per les autoritats sanitàries:

• L’organització de la Biennal garantirà la desinfecció diària dels espais on es realitzin les activitats.

• Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en els punts d’accés als espais.

• Es respectaran les distàncies de seguretat entre espectadors requerides en l’aforament i la disposició dels seients.

• Per accedir als espais d’actuació i marxar-ne, feu cas estrictament de les recomanacions del personal d’acomodació. Aquest personal s’encarregarà que les entrades i les sortides esglaonades siguin tan ràpides i segures com sigui possible.

• Enguany, la informació sobre les activitats de la Biennal estarà disponible únicament en format digital i en línia.

• A tots els espais on sigui necessari s’habilitaran accessos i sortides per punts diferents per tal d’evitar les aglomeracions.

 Mesures individuals:

 • Si heu formalitzat una reserva d’entrada per participar de manera presencial en les activitats de la Biennal de pensament, en accedir a l’espai recordeu mantenir en tot moment una distància de seguretat entre persones de dos metres.

• L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.

• Per entrar i sortir dels espais, caldrà fer-ho de manera esglaonada, seguint en tot moment la senyalització i respectant sempre les indicacions del personal de control d’accessos i d’acomodació.

• Haureu d’arribar als espais que acullen les activitats amb un mínim de 30 minuts d’antelació per poder-hi accedir esglaonadament. Recordeu que no es permetrà l’entrada als recintes a partir del tancament de portes.

• Podeu portar la confirmació de la vostra reserva en format digital (al vostre telèfon) o bé portar-la impresa des de casa, però us recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil. Així evitareu al màxim el contacte amb el paper.

• Penseu que podeu tenir símptomes de la covid-19? Heu estat en contacte amb algú diagnosticat del virus? Si és el vostre cas, i per tal de garantir la seguretat de tots els espectadors i espectadores, us demanem que, aquest cop, us quedeu a casa.