Joana Moll

Artista i investigadora, cofundadora del grup de recerca Critical Interface Politics

Artista i investigadora a mig camí entre Berlín i Barcelona. La seva feina explora críticament la manera en què les narratives postcapitalistes afecten l’alfabetització de les màquines, els humans i els ecosistemes. Les seves principals línies de recerca inclouen la materialitat d’Internet, la vigilància, l’anàlisi de perfils socials i les interfícies. Ha presentat, exposat i publicat la seva feina en diferents museus, centres d’art, universitats, festivals i publicacions d’arreu del món.

És cofundadora del grup de recerca Critical Interface Politics, amb seu a Hangar, i codirectora de l’Institute for the Advancement of Popular Automatisms. Actualment, és professora convidada a la Universitat de Potsdam i a l’Escola Superior d’Art de Vic.

Joana Moll