Grup Dimmons

Grup de recerca sobre innovació socioeconòmica

Grup de recerca d’acció a l’IN3/UOC, que té com objectiu l’impuls de la innovació socioeconòmica a través de la recerca, experimentació metodològica i acció orientada al procomú.

La línia de recerca-acció central del grup Dimmons està relacionada amb el procomú i l’economia col·laborativa, des d’una perspectiva de cocreació de polítiques i innovació metodològica. Més concretament, procomú com a forma organitzativa de producció conjunta basada en els comuns.

Logo Dimmons