Eva Anduiza

Professora de Ciència Política i investigadora

Llicenciada en Ciència Política i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, diplomada en Anàlisi de Dades per a les Ciències Socials per la Universitat d’Essex i doctora en Ciència Política per l’Institut Universitari Europeu (Florència), és professora de Ciència Política i investigadora de l’ICREA Acadèmia, a la UAB.

Les seves àrees de recerca tracten diferents aspectes de la implicació dels ciutadans en la política en les democràcies avançades. Això inclou interès en les causes i conseqüències de la participació electoral, la protesta política, els mitjans digitals i les actituds polítiques, així com en metodologies d’enquesta i experimentació. Recentment ha centrat les seves investigacions en les conseqüències actitudinals de la crisi econòmica, amb un focus especial en les actituds populistes. El seu projecte actual explora l’evolució de les actituds de les persones cap a la igualtat de gènere i el feminisme.

És autora dels llibres "Internet, participació, mobilització: La implicació política de la ciutadania en un nou entorn comunicatiu" (2009) i "Informe sobre la democracia en España 2015: Reformular la política" (2015), entre d’altres.