Barcelona Cultura
2020-07-12 05:06:45

Yun Wen

Doctora en Comunicació i investigadora de la Universitat Simon Fraser de Canadà. Autora de The Rise of Chinese Transnational ICT Corporations: The case of Huawei.

Doctora en Comunicació per la Universitat Simon Fraser del Canadà. Els seus camps de recerca inclouen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l'economia política de la comunicació, els mitjans de comunicació globals i la comunicació mundial, la comunicació xinesa i el canvi social, i la tecnologia i les polítiques d'innovació. Ha impartit diversos cursos a l'Escola de Comunicació de la Universitat Simon Fraser i al Columbia College de Vancouver. Yun Wen és autora de The Rise of Chinese Transnational ICT Corporations: The case of Huawei.

Activitats en què participa

Activitats relacionades