Barcelona Cultura
2020-07-15 04:58:23

UPF Barcelona School of Management

Escola de management de la Universitat Pompeu Fabra. Planteja com a missió el desenvolupament professional per transformar la societat, desafiant el que està establert amb ciència i sentit social. Considera el management com un recurs essencial en el desenvolupament de qualsevol professió en el context actual on les idees necessiten concretar-se en alguna cosa tangible a través d’un aprenentatge connectat amb la realitat que combina el món acadèmic amb experiències d’àmbits de l’esfera social, professional o emprenedoria fomentant l’experimentació, la creativitat i la col·laboració com a fonts de la innovació.

Activitats en què participa

Activitats relacionades