Barcelona Cultura
2020-06-03 18:59:58

Tony Norfield

Tony Norfield

Doctor en Economia per l'Escola d'Estudis Orientals i Africans de la Universitat de Londres. Autor de The City: London & the Global Power of Finance i bloguer a Economics of Imperialism.

Tony Norfield ha treballat durant gairebé vint anys com a comercial a la ciutat de Londres, convertint-se en director executiu i cap global d'Estratègia de Canvi d'un gran banc europeu. Ha viatjat àmpliament per Europa, Àsia i els Estats Units, visitant clients corporatius, financers i governamentals. És doctor en Economia per l'Escola d'Estudis Orientals i Africans de la Universitat de Londres. El seu blog és EconomicsofImperialism, i el 2016 Verso va publicar el seu llibre The City: London and the Global Power of Finance.

Activitats en què participa

Activitats relacionades