Pensant i repensant Barcelones possibles

Quin model o models de ciutat volem és un debat que no s’acabarà mai. Hi ha múltiples interessos econòmics en conflicte, subjectivitats ciutadanes ben diverses i consideracions des de diversos àmbits tècnics que no sempre resulten fàcils de compatibilitzar. Que l’entesa absoluta sigui una utopia no és raó per deixar-ho de banda, ben al contrari. I si cal anar introduint noves consideracions al debat, derivades de noves realitats i nous punts de vista, benvingudes siguin.

Per això resulten tan atractives un bon grapat d’activitats que plantegen com encaixar a Barcelona alguns dels reptes de present i de futur que en els darrers temps s’estan manifestant com crucials. És el cas de Community Land Trusts. Propietat tripartita del sòl que exposa el dia 13, la primera tarda de la Biennal, un model de copropietat del terreny que pot ser una engruneta que ajudi a desllorigar el problema de l’habitatge i el petit comerç. L’endemà, a La Model, hi ha una cita d’enfocament més genèric, amb un títol que no podria ser més eloqüent: La ciutat del futur. En ella es plantegen alguns dels grans temes que es preveu que vertebrin l’urbanisme que està per venir, a Barcelona i també en clau global.