Barcelona Cultura
2020-07-07 12:00:39

Núria Alonso

Colectic

Dinamitzadora I formadora digital. Treballa en projectes que promoguin l'ús social de la tecnologia, apostant pel programari lliure i els projectes de maquinària oberta. Sòcia de Colectic, un projecte cooperatiu sense ànim de lucre que treballa per a la inclusió, autonomia i empoderament de persones i comunitats en l'àmbit social, laboral i tecnològic; comprensió i ús de la tecnologia com a eina de participació i transformació social.

Activitats en què participa

Activitats relacionades