Barcelona Cultura
2020-07-07 10:03:33

MetaDecidim Barcelona

Comunitat per (re) dissenyar les funcionalitats de la plataforma Decidim, prioritzar les línies de desenvolupament, decidir projectes de millora i deliberar sobre els seus usos i possibilitats futures. El procés està igualment encaminat a donar poder a la ciutadania en la possibilitat d'apropiar-se l'eina, de contribuir al seu desenvolupament i de ser copartícips en la seva construcció.

Activitats en què participa

Activitats relacionades