Barcelona Cultura
2020-07-11 23:20:01

Máriam Martínez-Bascuñán

Máriam Martínez-Bascuñán

Professora contractada i doctora de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Madrid. El seu treball se centra en teoria política i social i teoria feminista. Ha publicat treballs sobre teoria política de les migracions com És el multiculturalisme bo per als immigrants? i també On Immigration Politics in the Context of European Societies and the Structural Inequality Approach. Ha treballat en profunditat qüestions sobre democràcia deliberativa i comunicativa amb especial interès en l'impacte de la revolució tecnològica en la teoria política contemporània. En la majoria de les seves anàlisis incorpora la perspectiva de gènere, i en relació amb això ha publicat nombrosos treballs.

Activitats en què participa

Activitats relacionades