Barcelona Cultura
2020-07-07 10:53:07

Maria-Àngels Roque

Doctora en Antropologia Social i Cultural i llicenciada en Història Moderna per la Universitat de Barcelona; diplomada en Comunicació de Masses per l'École Pratique des Hautes Études (EPHE) de París. Actualment, és directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies i Societat Civil de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i directora de la revista Quaderns de la Mediterrània.

Com a antropòloga, ha realitzat recerques prospectives i antropològiques a la península Ibèrica i l’àrea mediterrània. Va ser directora tècnica del Fòrum Civil Euromed (Barcelona, 1995). Actualment, focalitza les seves investigacions sobre les societats civils dels països mediterranis.

És professora-col·laboradora de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i ha estat convidada per diverses universitats i centres d’investigació internacionals. Des del 2014 és membre del patronat de la Fundació de Dones Euro-Mediterrànies (FFEM).

Activitats en què participa

Activitats relacionades