Barcelona Cultura
2019-09-18 14:15:28

Liquen data lab

Grup interdisciplinari d’expertes que representa l’estat de l’art de les dones que treballen en les disciplines de les ciències socials i biològiques amb un fort pensament feminista, ètic i  mediambiental.

Activitats en què participa

Activitats relacionades