La mirada ambiental impregna els debats col·lectius

L’actualitat mediàtica és voluble, els trending topics apareixen i desapareixen del quadre, però hi ha un assumpte primordial que roman i ningú en resta exclòs: l’emergència climàtica. Les qüestions ambientals han d’impregnar transversalment qualsevol consideració col·lectiva que es vulgui projectar al futur amb un mínim de credibilitat. Per això són ben presents en un esdeveniment com Ciutat Oberta, que pretén aglutinar bona part dels temes essencials en l’actual debat públic.

 

La tarda inaugural Les veus del planeta mantindrà una reflexió entorn de l’antropocentrisme imperant, tot emplaçant a regenerar el vincle humà amb la terra amb més consideració per altres formes de vida. L’endemà al vespre 5 Futurs dóna la paraula a cinc personalitats en el seu respectiu àmbit perquè ens expliquin la seva visió del demà. Entre ells, l’ambientòleg Lucas Barrero parlarà de justícia climàtica i Eudald Carbonell del nostre paper com a espècie en un planeta amenaçat.

En una aproximació propera a la filosofia, el dijous dia 16 Carlos Taibo i Marina Garcés sotjaran la idea de col·lapse que sembla haver-se assentat en relació a la gravetat de l’emergència climàtica. Però ho faran amb tarannà propositiu i fins a cert punt esperançador; per això la trobada es diu Habitar el col·lapse.
L’urbanisme també ha vist la necessitat de situar l’impacte ambiental al centre del seu àmbit de treball. A Ciutat resilient es discutirà com les ciutats han d’assumir la seva responsabilitat en aquest sentit, donat que les seves dinàmiques afecten ambientalment el planeta de manera decisiva.