Barcelona Cultura
2020-07-10 21:46:42

Activitats Biennal

Ciutat Habitable / Diàleg

La ciutat a debat. Madrid

Amb un model d'expansió horitzontal, Madrid mira de contenir el seu creixement urbà amb barris programats de més densitat que les urbanitzacions de cases unifamiliars i en filera que caracteritzen la seva corona urbana.

D’altra banda, una sèrie de grans operacions –com la construcció d'immenses ciutats corporatives– tracten de dotar la capital de símbols urbans reconeixibles. El desenvolupament d’infraestructures de mobilitat i la creació d’espais verds lineals, com Madrid Río, se sumen a una nova xarxa d'espais de cultura i creació que aporten vitalitat a la ciutat.

Hora:

18 octubre 2018
18:30 - 20:00

Participants:


Activitats relacionades