Barcelona Cultura
2020-07-07 10:40:23

Jorge Kors

Jorge Kors

Advocat especialitzat  en Dret de la Propietat Intel·lectual i doctor en Dret de la Universitat de Buenos Aires, on ensenya Dret de  Patents. Membre de la Comissió Tècnica Avaluadora Ad-Hoc del Fons Tecnològic Argentí de l’Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica i membre del Consell de la Revue Internationale de Droit Economique. És autor de diversos llibres sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. Destaca la seva investigació El impacto de las patentes de medicamentos sobre el sistema de salud.

Activitats en què participa

Activitats relacionades