Barcelona Cultura
2020-05-26 07:50:07

Jordi Pascual

Jordi Pascual

Coordinador de la Comissió de Cultura de l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). El Comitè organitza un premi global així com una cimera biennal, gestiona una base de dades única de bones pràctiques i promou una sèrie de programes d'aprenentatge sobre capacitació i connectivitat. Com a coordinador del Comitè, és un dels líders de la campanya mundial www.culture2030goal.net que defensa el paper dels factors i actors culturals en els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Ha publicat llibres, articles i informes sobre drets culturals, cultura i sostenibilitat i governança de la cultura. Ha estat membre del jurat de la Capital Europea de la Cultura i imparteix polítiques i gestió cultural a la Universitat Oberta de Catalunya.

Activitats en què participa

Activitats relacionades