Barcelona Cultura
2020-07-11 23:01:31

Joaquin García

OpenstreetMaps

 Després de 20 anys com a consultor en sistemes de gestió empresarial, canvia cap a la formació ocupacional i social. En els últims anys, ha format nens, joves i gent gran en el món maker col·laborant amb eines obertes (maquinària, dades i codi). Col·labora activament amb diverses comunitats i projectes, @VailetsHacklab, @ttncat, @osmcatala. Actualment és facilitador del MakerSpace de @Pompeulab a Santa Coloma de Gramenet.

Activitats en què participa

Activitats relacionades