Barcelona Cultura
2020-07-15 07:29:07

Ignacio Sánchez-Cuenca

Ignacio Sánchez-Cuenca

Director de l'Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universitat Carlos III. Autor de Més democràcia i menys liberalisme, entre altres llibres.

Director de l'Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales de la Universitat Carlos III de Madrid i professor de Ciència Política en aquesta universitat. Entre els seus últims llibres es troben Més democràcia i menys liberalisme (2010), Anys de canvis, anys de crisi. Vuit anys de governs socialistes (2012), Democràcia i socialdemocràcia. Homenatge a José María Maravall (2012, coeditor amb Adam Przeworski), i Controlling Governments (2008, coeditor José María Maravall).

Activitats en què participa

Activitats relacionades