Barcelona Cultura
2020-07-11 23:43:07

Helena Cruz i Gallach

Helena Cruz i Gallach

Doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Gestió Urbana per l'Erasmus Universiteit Rotterdam i Llicenciada en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en ordenació del territori i planejament urbanístic, els seus àmbits de treball són el disseny i la governança de les polítiques urbanes, l’assessorament en processos de participació ciutadana i els estudis sociodemogràfics. Actualment, és consultora independent, investigadora a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB i a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i professora a l’Escola Universitària de Turisme Mediterrània (centre adscrit a la Universitat de Girona).

Activitats en què participa

Activitats relacionades