Barcelona Cultura
2020-07-11 23:03:32

Guy Samuel

Thoughtworks Barcelona

Director de projectes en l'equip de DECODE en ThoughtWorks. Màster en relacions internacionals amb un enfocament en el desenvolupament econòmic possibilitat per la tecnologia. Després de treballar en diversos projectes de programari al voltant del món, es va unir a ThoughtWorks per enfortir els esforços en projectes amb valor social.

En l'equip de DECODE, reuneix els diversos corrents de recerca, tecnologia, proves d'usuari i polítiques en un producte concret que ha d'evolucionar per satisfer les necessitats dels ciutadans i les institucions.

Activitats en què participa

Activitats relacionades