Barcelona Cultura
2020-06-03 17:01:02

Genwa Samhat

Activista dels drets humans de Beirut i antiga directora executiva de l’associació Helem (Líban).

Activitats en què participa

Activitats relacionades