Barcelona Cultura
2019-11-15 00:30:12

Genwa Samhat

Activista dels drets humans de Beirut i antiga directora executiva de l’associació Helem (Líban).

Activitats en què participa

Activitats relacionades