Barcelona Cultura
2020-07-15 07:41:41

Francesca Bria

Francesca Bria

Investigadora Sènior i Assessora en política d'informació i tecnologia. Té un doctorat en Economia de la Innovació per l'Imperial College de Londres i un màster en Economia Digital per la Universitat de Londres, Birbeck. Com a Líder Sènior de Programa a Nesta, l'Agència d'Innovació del Regne Unit, ha liderat el projecte EU D-CENT, el major projecte europeu sobre democràcia directa i monedes digitals. També va dirigir el projecte DSI, assessorant a la UE en polítiques d'innovació social digital. Ha impartit classes a diverses universitats del Regne Unit i Itàlia i ha assessorat a governs, organitzacions i moviments públics i privats sobre la política de tecnologia i innovació i el seu impacte socioeconòmic.

Francesca Bria és assessora de la Comissió Europea sobre Internet del Futur i la Política d'Innovació. Actualment és líder del projecte DECODE, el major esforç europeu sobre sobirania de dades.

Activitats en què participa

Activitats relacionades