Barcelona Cultura
2020-05-29 21:40:00

Francesc Muñoz

Doctor en Geografia i professor al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). S’ha especialitzat en urbanisme, planificació urbana i proposta d’estratègies territorials. Ha publicat i editat textos sobre la ciutat, els estudis urbans i les qüestions de paisatge. Entre els seus treballs destaquen els volums urBANALización: Paisajes Comunes, Lugares Globales (Gustavo Gili, Barcelona, 2008) o Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió (Diputació de Barcelona, 2011). Actualment, és director de l’Observatori de la Urbanització, grup de recerca del Departament de Geografia de la UAB.

Activitats en què participa

Activitats relacionades