Barcelona Cultura
2019-03-20 12:07:36

Eugeni Rodríguez

Impulsor i president de l'Observatori contra l'Homofòbia, impulsor de la Llei 11/2014 contra l'LGBTI-fòbia. Portaveu del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC).

Activitats en què participa

Activitats relacionades