Barcelona Cultura
2020-07-15 06:11:35

Eugeni Rodríguez

Impulsor i president de l'Observatori contra l'Homofòbia, impulsor de la Llei 11/2014 contra l'LGBTI-fòbia. Portaveu del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC).

Activitats en què participa

Activitats relacionades