Barcelona Cultura
2020-07-12 03:49:06

Activitats Biennal

Ciutat Democràtica / Diàleg

Entre estat i mercat

Ciutat política i ciutat econòmica

Des d’una perspectiva política, la ciutat és un espai que concentra persones, entitats, col·lectius, actors tots ells que busquen maneres de relacionar-se i de conviure segons uns mecanismes socials més o menys institucionalitzats. En canvi, a la ciutat “mercantil” qualsevol relació humana es basa en l’interès, en el benefici individual, cosa que dificulta formes de convivència més harmòniques i comunitàries.

Ara bé, la cooperació o les dinàmiques pròpies de l'economia social i solidària reclamen integrar el debat econòmic i polític en la discussió més general de la ciutat que volem. No hi ha debat real sobre la ciutat que volem sense encarar les relacions entre economia i política.

Activitats relacionades