Barcelona Cultura
2020-07-12 04:10:48

Activitats Biennal

Ciutat Democràtica , Ciutat Habitable / Debat

Els drets culturals a la ciutat: parlem de desigualtats

En el debat sobre el present i futur de les ciutats, apareix amb força el problema de les desigualtats. Parlem sovint de les desigualtats de renda, salut, habitatge o educació, però molt poc de les existents en l'àmbit de la cultura, en els drets culturals. Desigualtats pel que fa a l’accés, la pràctica, la participació o la producció cultural. 

Tothom pot accedir a la cultura? Pot desenvolupar-la amb oportunitats i recursos equitatius? Quines són les desigualtats més importants en aquest sentit? Què fan els governs i els agents culturals per fer-hi front? Què podem fer per promoure la universalitat dels drets culturals?

Activitats relacionades