Barcelona Cultura
2020-05-29 22:03:31

Activitats +Biennal

Ciutat Democràtica , Ciutat Diversa / Diàleg

El dret a la ciutat: eines i propostes dels governs locals per avançar en la seva implementació

Amb l’arribada del nou mil·lenni, comença a ressonar arreu la idea que els municipis constitueixen un actor clau en el respecte, la promoció i garantia dels drets. Sorgeixen llavors diverses eines dirigides a difondre aquesta narrativa i a orientar els governs locals en el disseny de polítiques d’implementació del dret a la ciutat i dels drets humans en sentit ampli.

Aquest seminari es proposa explorar l’impacte d’aquestes iniciatives i la seva capacitat de fer avançar de manera concreta i tangible el dret a la ciutat a través de les polítiques municipals. El debat i l’anàlisi resultant contribuirà, així, a la reflexió que es dugui a terme en el marc de la Biennal de Pensament. Ciutat Oberta i, en particular, als eixos de reflexió relacionats amb la democràcia (local) i la diversitat.

Amb Michele Grigolo, Benoit Frate, Barbara Oomen i Martha F. Davis, entre d’altres, a més de representants de governs locals, d’organitzacions internacionals (CGLU, Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans) i de la societat civil (Institut de Drets Humans de Catalunya, Korea Human Rights Foundation).

Organitzat per la CIDOB Barcelona Centre for International Affairs.

Més informació

Activitats relacionades