Barcelona Cultura
2020-07-15 07:33:42

Donestech

Col·lectiu que investiga i intervé en el camp de les dones, el gènere i les noves tecnologies des del 2006 a Barcelona. És un projecte col·lectiu pioner en la investigació  i acció ciberfeminista, processos d'inclusió de les dones als entorns TIC, específicament, les tecnòlogues artístiques i les dones hackers.

Activitats en què participa

Activitats relacionades