Barcelona Cultura
2020-07-15 06:13:38

Dimmons

Grup de recerca d'acció en innovació socioeconòmica i procomú. Mayo Fuster Morell (directora de Dimmons i professora afiliada de la Universitat de Harvard), Thais Ruis i Enric Senabre, especialista en recerca col·laborativa, metodologies de pensament de disseny i marcs àgils a Dimmons.

Grup de recerca d’acció a l'IN3/UOC, que té com a objectiu l’impuls de la innovació socioeconòmica a través de la recerca, experimentació metodològica i acció orientada al procomú.

La línia de recerca-acció central del grup Dimmons està relacionada amb el procomú i l'economia col·laborativa, des d'una perspectiva de cocreació de polítiques i innovació metodològica. Més concretament, procomú com a forma organitzativa de producció conjunta basada en els comuns.

Activitats en què participa

Activitats relacionades