Barcelona Cultura
2020-05-26 09:20:52

Activitats Biennal

Ciutat Digital , Ciutat Diversa / Conferència , Debat , Diàleg , Taller

Cocreació i memòria: laboratori de Ciutat Oberta

Què és una ciutat oberta? Com podríem obrir a la construcció col·lectiva l’imaginari i la memòria de la ciutat? Aquesta activitat proposa explorar les opcions que ofereix la tecnologia per cocrear la memòria de la ciutat, rescatar de l’oblit els noms i les històries lligats a l’acció col·lectiva, fets inèdits de la ciutat de Barcelona que voldríem recuperar i bolcar en la Viquipèdia.

Revisarem el nomenclàtor de carrers de la ciutat i la distribució geogràfica de la memòria dels processos col·lectius, en particular els vinculats a dones. Treballarem amb fonts de dades i editarem la Viquipèdia en allò relatiu als processos de col·lectius a Barcelona, la història del procomú a la ciutat i la seva presència al  nomenclàtor, amb l’objectiu de crear un espai a la Viquipèdia per a les dones oblidades als noms dels carrers. Viurem el repte de visualitzar la ciutat amb mapes i noms de carrers o d'espais públics que recuperaran històries passades, fets i personatges històrics, la memòria d’esdeveniments cocreats propis d’una ciutat oberta a la seva reinvenció. I treballarem els models comunitaris per a la propietat i la gestió de les infraestructures d'internet.

Un exercici creatiu per pensar conjuntament què és una ciutat oberta.

 Horaris i inscripció gratuïta

Fotografia: @ Jer Thorp / Flickr

Activitats relacionades