Barcelona Cultura
2020-07-07 10:14:05

Activitats Biennal

Ciutat Democràtica / Diàleg

Ciutat i comunitat

Atenció! Canvi de localització per pluja: "Ciutat i comunitat" es durà a terme a l'Orfeó Gracienc

Per definició, la ciutat és un espai de convivència entre individus de procedències, interessos i objectius molt dispars. Un espai per a la diversitat que, alhora, vetlla per la cohesió de la ciutadania. Actualment, però, la creixent heterogeneïtat, l’exacerbació de l’individualisme, la incertesa pel futur i la tensió per la supervivència, han erosionat la convivència i han posat de relleu la necessitat de reforçar les pautes de comunitat, de solidaritat en barris i places.

Podem parlar de comunitat en una ciutat? Com es pot implicar més els veïns en el seu govern? Són preguntes que volen trobar resposta en aquest debat.

Activitats relacionades