Barcelona Cultura
2020-07-11 21:56:43

Carme Trilla

Carme Trilla

Economista especialista en polítiques públiques d’habitatge. Presidenta de l'Observatori d'Habitatge de Barcelona i de la Fundació Hàbitat3.

Economista especialista en Habitatge i Polítiques Públiques d’Habitatge. Ha estat secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya entre 2004 i 2011. Actualment és presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i de la Fundació Hàbitat3, tercer sector social. És membre del Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona i col·labora amb diverses organitzacions sense ànim de lucre en la gestió d'habitatge social.

Activitats en què participa

Activitats relacionades