Barcelona Cultura
2020-07-12 06:04:22

Activitats Biennal

Ciutat Habitable / Diàleg

Barcelona, ciutat oberta: DeBat a Bat

Durant la transició democràtica, Barcelona va iniciar una important renovació a través, sobretot, del projecte de l'espai públic: va higienitzar el centre i monumentalitzar la perifèria. Més tard, l'organització dels Jocs Olímpics va ser un excel·lent motor per abordar una transformació a una altra escala, amb la construcció d'infraestructures. I la ciutat va passar a ser un referent internacional.

Vint-i-cinc anys després, i en el context de la recent crisi econòmica, revisem el "model Barcelona". Una nova generació d'arquitectes, urbanistes i geògrafs reflexiona de manera crítica i productiva sobre el passat recent, observa el present i avança hipòtesis per a una ciutat del futur més justa i igualitària, on els instruments urbanístics puguin tornar a ser motiu de debat i referent a escala mundial.

Activitats relacionades