Barcelona Cultura
2020-07-07 10:58:38

Antonio Calleja-López

Tecnopolítica/IN3-UOC, Decidim, LID

Doctor en Sociologia (Universitat d'Exeter), Màster d'Estudis Avançats en Filosofia (Universitat de Sevilla) i Màster en Ciència Política (Universitat Estatal d'Arizona). Participa en projectes que van des dels estudis sociològics sobre pràctica i innovació tecnocientífica fins a les interseccions de l'art i la política, o l'anàlisi dels moviments socials. Actualment treballa com a investigador en el projecte DECODE com a part de l'equip de la UOC.

 Entre els seus àmbits d'interès, investigació i pràctica es troben els estudis sobre ciència, tecnologia i societat, moviments socials, tecnopolítica, ontologia, art, literatura i un heterogeni etc. Va tenir l'oportunitat de col·laborar investigant amb diferents grups, col·lectius o projectes, com ara Datanalysis15M, Ciencia, Tecnología y Racionalidad Práctica, STIR, Occupy London (Comissió Internacional), entre d'altres.

Activitats en què participa

Activitats relacionades