Barcelona Cultura
2020-07-15 06:54:43

Alex d’Elia

CIO, Mangrovia Blockchain Solutions

Especialitzat en Mesh Network & Smart Grid, membre de CETRI-TIRES Alex, vetllo pels pilars Smart Grid i IoT (Internet of Things), també sóc membre del Consell de l'IoT. Participa activament en R + D en tecnologies d'infraestructures distribuïdes i descentralitzades en xarxa i energia. Va fundar i va ser president de la companyia Mangrovia.Net srl, petita empresa proveïdora de Smart Cities amb tecnologies MESH. 

Desenvolupador de la solució ToolKit, on va mostrar un prototip de 3 capes de descentralització: 1. xarxa, 2. distribució d'energia, 3. comptabilitat basada en DLT. Tinc 15 anys d'experiència pràctica en models ISP, Wireless, Mesh Networks, System Administration, Renewable Fonts, Efficiency and Resiliency.

Activitats en què participa

Activitats relacionades