Barcelona Cultura
2020-07-11 23:27:15

Aik van Eemeren

Aik van Eemeren

Director d'Innovació de l'Oficina de Tecnologia de la ciutat d'Amsterdam. Aik és responsable del programa d'innovació d'Amsterdam "Future Gov", un programa per pensar i actuar sobre el replantejament del govern. Aik van Eemeren està coordinant la implementació de la tecnologia blockchain i els pilots d'Amsterdam i treballant en intel·ligència artificial: city as a testbed. També ésel director del projecte DECODE per a l'Ajuntament d'Amsterdam. Va dirigir la xarxa holandesa de gestió governamental.

Activitats en què participa

Activitats relacionades